Exempel på vad man kan få fram vid mätning

  • Hur lång tid tar dokumentationen
  • Hur mycket tid går till kommuninnevånarna
  • Hur mycket tid lägger man på resor o förflyttning
  • Hur lång tid tar administration, kaffekokning, bilhantering, tolkar mm
  • Hur mycket tid går till interna möten
  • Olika belastning under dagen
  • Och mycket mer.............