Vår bakgrund är lång erfarenhet från ledande befattningar i kommuner, bl a förvaltningschef och socialchef. Vi har även erfarenhet från utvecklingsarbete, utveckling av IT-stöd, personalfrågor och arbete direkt i verksamheten.

Under de senaste åren har vi haft uppdrag i ett 80-tal kommuner inom bl a följande områden

-          Analyser av hemtjänst och särskilda boenden inom äldreomsorgen

-          Projektledning vid införande av Lag om valfrihet (LOV)

-          Analys av boendestöd, särskilt boende inom handikappverksamheten

-          Analys av hur personal inom individ- och familjeomsorgen använder sin arbetstid

-          Analys av hur chefer och ledningsgrupper använder sin arbetstid

 

 

 

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.

Inger Paulsson

inger@utvecklingspartners.se

070-043 4993

Hans Axell

hans@utvecklingspartners.se

070-64 37 164