Vet ni om er utveckling ger önskat resultat?

Om syftet är att öka eller förändra hur tiden till kommuninnevånaren används, kan vi hjälpa er att utvärdera denna

Vårt förslag med återkommande mätningar

1. Idag - mätning o analys om dagsläget

     Åtgärd för attt nå mål o syfte 

2. Sex månader senare - hur har det gått?

      Åtgärd  - ytterligare förändring

3. 1 år senare - Har vi nått våra mål?

       Åtgärder och anpassningar

4. Mätning efter ytterligare 1 år ( 2 år från start) Har vi lyckats!

    Är förändringen hållbar? 

Genom prenumeration på mätningar - med samma variabler - kan utveckling följas upp

Inga långa starttider, vi erbjuder snabb hantering

Vi ger er underlag och sammanställer efter varje mätperiod

Låter det intressant - hör av så berättar vi mer.